arrow_upward
Informácie
+421 (0)905 444 140
Veľkoobchod a distribúcia ponožiek a pleténho tovaru
0 KS / 0,00 EUR
Vitajte, môžete sa zaregistrovať, alebo prihlásiť

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou SOX Land, sídlo: Okružná 15/2, Handlová 972 51, IČO 41600282, IČ DPH: SK 1071005793, DIČ: 1071005793 uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.soxland.sk/ (ďalej len "obchod").
 • Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaný podnikateľský subjekt - fyzická osoba alebo právnická osoba, alebo súkromná osoba ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.
 • Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.
 • Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
 • Tovar - produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke našej spoločnosti a nakupujú sa prostredníctvom obchodného systému www.soxland.sk.
2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy
Súkromná osoba - objednávka v minimálnom množstve, predajnej jednotke 1 pár, 1 kus alebo 1 balenie (balenie - napríklad ak je v jednej etikete zopnutých viac produktov tzv. multibalenie) Ceny sú v tomto prípade zadané za predajnú jednotku 1 pár, 1 kus alebo 1 balenie.
Firma - objednávka v minimálnom množstve veľkoobchodného balenia. Ceny sú v tomto prípade zadané za celé velkoobchodné balenie.

Objednávky prijaté prostredníctvom internetového obchodu www.soxland.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s tymito nákupnými i reklamačnými podmienkami. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.
3. Dodacie podmienky
Predávajúci sa zaväzuje:
 • dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
 • dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
 • pri objednávke viacerých produktov odoslať tovar naraz - obvykle do 48 hodín od obdržania objednávky, avšak ak na niektorý z výrobkov je dlhšia doba dodania a objednávka obsahuje aj tovar držaný skladom /ihneď k dispozícii/ a jedná sa o tovar, ktorý nie je nadrozmerný, bude objednávka vybavovaná postupne, tovar na sklade najprv a potom objednaný tovar. V tomto prípade vám budú expedičné náklady účtované len raz, pri prvej dodávke tovaru.
Predávajúci nezodpovedá za:
 • oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravným kuriérom, resp. prepravnou spoločnosťou.
 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
 • za poškodenie zásielky zavinené prepravným kuriérom, resp. prepravnou spoločnosťou.
 • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo prekážok. /Ak sa takáto skutočnosť vyskytne, budeme vás ihneď kontaktovať a navrhneme dostupné riešenia./
Kupujúci sa zaväzuje:
 • objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov.
 • zaplatiť za tovar cenu v plnej výške, v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky a dodržať uvedený dátum splatnosti. V prípade nedodržania uvedeného dátumu splatnosti bude predávajúci účtovať úrok z omeškania.0,06% za každý deň omeškania. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.
4. Dodacie lehoty
Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Priemerná doba expedície nášho tovaru sa pohybuje v rozmedzí do 48 hodín. Pri tovare ktorý nie je skladom Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniť objednávku.
5. Ceny tovaru
Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Všetky ceny sú vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie su započítané expedičné náklady. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a keď nie je priložený samostatný záručný list tak ako aj záručný list.
6. Platby za tovar a poštovné
Bankovým prevodom / vkladom na náš účet
Bankové spojenie: Tatra banka a.s.
číslo účtu: 2627050414 / 1100
Dobierka (zásielková služba)
Dobierka - platbu prevezme prepravný kuriér
Osobný odber
Pri pred-objednávke bude predávajúci rezervovať tovar pre kupujúceho maximálne 3 kalendárne dni.

Objednaný tovar zasielame prepravným kuriérom na adresu udanú zákazníkom v objednávke. Zákazník za tovar zaplatí buď na základe predfaktúry na náš účet, alebo plnú sumu pri preberaní dobierky od prepravného kuriéra, prípadne doručovateľovi zásielky. Náš e-shop v súčasnosti využíva a preferuje zásielky prostredníctvom prepravného kuriéra.
Dodanie prepravným kuriérom
Každá objednávka bude expedovaná prepravným kuriérom zabalená do jedného alebo viacerých balíkov (v prípade väčšej objednávky musíme dodržať zmluvné podmienky prepravného kuriéra a to prihliadaním na rozmery a váhu balíka, preto v niektorých prípadoch musíme objednávku zabaliť do viacerých balíkov)
Cenu dodania jedného balíka prepravným kuriéreom účtujeme € 2,90 bez DPH. Táto cena je jednotná pre hmotnosť balíka od 0,1 do 50 kg (Neplatí pri preprave nadrozmerných a viac ako 50 kg vážiacich balíkov)
Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku.
Pri objednávke do zahraničia poštovné vypočítavame individuálne a je potrebná platba vopred na účet!!! Hmotnosť balíka je v tomto prípade do 30 kg.
7. Zrušenie objednávky
Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 1 hodiny od jej odoslania. (Po 1 hodine prevádzkovateľ začne objednávku vybavovať). Zrušenie objednávky nám zavolajte telefonicky alebo zašlite na naš e- mail, obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.
V prípade potreby zrušiť objednávku po 1 hodine od jej prijatia nás kontaktujte telefonicky.
Kontakty:  tel. 0905 444 140,  e-mail: soxland@soxland.sk

8. Vrátenie tovaru a ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Podľa platných zákonov je možné odstúpiť od zmluvy a tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vráťiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky nepríjmame! Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru.
Pred samotným odstúpením od zmluvy a vrátením tovaru nás kontaktujte telefonicky alebo mailom a upresníme presný postup odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru.
Kontakty: tel. 0905 444 140, e-mail: soxland@soxland.sk
9. Reklamačný poriadok
V prípade reklamácie je potrebné si telefonicky alebo mailom vyžiadať REKLAMAČNÝ FORMULÁR, ktorý treba vyplniť a zaslať spolu s tovarom späť na našu adresu prevádzky: SOX Land, Pstruhárska 5, Handlová 972 51. Po obdržaní reklamačného formulára najneskôr do dvoch pracovných dní mailom alebo telefonickým kontaktom si s Vami prejdeme postup a spôsob vybavenia reklamácie.
Kontakty: tel. 0905 444 140, e-mail: soxland@soxland.sk

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky prepravnému kuriérovi, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu prevádzky našej soločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame.

Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zakazník právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zakazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:
 • prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
 • znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
 • vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí
 • zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
 • pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
 • mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.
Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúcí bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcím.

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Predávajúcí upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.
10. Ochrana súkromia
Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že údaje, ktoré mu kupujúci poskytne slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.
11. Záverečné a prechodné ustanovenia
Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami zákonov Občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona o priestupkoch a o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákona o elektronickom obchode, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Kontakty: tel. 0905 444 140, e-mail: soxland@soxland.sk
Dodávateľ si vyhrazuje právo meniť a inak upravovať tieto obchodné podmienky.
Handlová dňa 07.01.2010
Cena od 0
do 0
SOX Land & David James
Pstruhárska 5
972 51 Handlová, SLOVENSKO
+421 (0)905 444 140
soxland@soxland.sk
VŠETKO O NÁKUPE
EUR | CZK | PLN
Newsletter
Prihláste sa k odberu našich noviniek a buďte informovaný ako prvý!
Odoslaním formuláru súhlasite so spracovaním osobných údajov
©2021 www.www.soxland.sk, všetky práva vyhradené
navrhol, naprogramoval a rozhýbal