arrow_upward
Informácie
+421 (0)905 444 140
Veľkoobchod a distribúcia ponožiek a pleténho tovaru
0 KS / 0,00 EUR
Vitajte, môžete sa zaregistrovať, alebo prihlásiť

Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "podmienky") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou SOX Land, sídlo: Okružná 15/2, Handlová 972 51, IČO 41600282, IČ DPH: SK 1071005793, DIČ: 1071005793 uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodného domu www.soxland.sk/ (ďalej len "obchod").
Kupujúcim sa rozumie v obchode zaregistrovaný podnikateľský subjekt - fyzická osoba alebo právnická osoba, alebo súkromná osoba ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.
Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.
Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
Tovar - produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke našej spoločnosti a nakupujú sa prostredníctvom obchodného systému www.soxland.sk.

2. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Súkromná osoba - objednávka v minimálnom množstve, predajnej jednotke 1 pár, 1 kus alebo 1 balenie (balenie - napríklad ak je v jednej etikete zopnutých viac produktov tzv. multibalenie) Ceny sú v tomto prípade zadané za predajnú jednotku 1 pár, 1 kus alebo 1 balenie.
Firma - objednávka v minimálnom množstve veľkoobchodného balenia. Ceny sú v tomto prípade zadané za celé velkoobchodné balenie.

Objednávky prijaté prostredníctvom internetového obchodu www.soxland.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s tymito nákupnými i reklamačnými podmienkami. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.

3. Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje:

dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.
pri objednávke viacerých produktov odoslať tovar naraz - obvykle do 48 hodín od obdržania objednávky, avšak ak na niektorý z výrobkov je dlhšia doba dodania a objednávka obsahuje aj tovar držaný skladom /ihneď k dispozícii/ a jedná sa o tovar, ktorý nie je nadrozmerný, bude objednávka vybavovaná postupne, tovar na sklade najprv a potom objednaný tovar. V tomto prípade vám budú expedičné náklady účtované len raz, pri prvej dodávke tovaru.

Predávajúci nezodpovedá za:

oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravným kuriérom, resp. prepravnou spoločnosťou.
oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
za poškodenie zásielky zavinené prepravným kuriérom, resp. prepravnou spoločnosťou.
prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo prekážok. /Ak sa takáto skutočnosť vyskytne, budeme vás ihneď kontaktovať a navrhneme dostupné riešenia./

Kupujúci sa zaväzuje:

objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov.
zaplatiť za tovar cenu v plnej výške, v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky a dodržať uvedený dátum splatnosti. V prípade nedodržania uvedeného dátumu splatnosti bude predávajúci účtovať úrok z omeškania.0,06% za každý deň omeškania. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

4. Dodacie lehoty

Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne. Priemerná doba expedície nášho tovaru sa pohybuje v rozmedzí do 48 hodín. Pri tovare ktorý nie je skladom Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru a budete mať možnosť objednávku stornovať, prípadne zmeniť objednávku.

5. Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, v prípade zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Všetky ceny sú vrátane 20% dane z pridanej hodnoty (DPH). V cene tovaru nie su započítané expedičné náklady. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a keď nie je priložený samostatný záručný list tak ako aj záručný list.

6. Platby za tovar a poštovné

Bankový prevod: 
- bankové spojenie Tatra banka - číslo účtu obdržíte na faktúre (predfaktúre), ktorú Vám zašleme
Dobierka: 
- platbu prevezme prepravný kuriér
Osobný odber:
- len dohodou vopred v našom sklade

Pri pred-objednávke bude predávajúci rezervovať tovar pre kupujúceho maximálne 3 kalendárne dni.

Objednaný tovar zasielame prepravným kuriérom DPD alebo DHL na adresu udanú zákazníkom v objednávke. Zákazník za tovar zaplatí buď na základe predfaktúry na náš účet, alebo plnú sumu pri preberaní dobierky od prepravného kuriéra, prípadne doručovateľovi zásielky. Náš e-shop v súčasnosti využíva a preferuje zásielky prostredníctvom prepravného kuriéra.
Dodanie prepravným kuriérom
Každá objednávka bude expedovaná prepravným kuriérom zabalená do jedného alebo viacerých balíkov (v prípade väčšej objednávky musíme dodržať zmluvné podmienky prepravného kuriéra a to prihliadaním na rozmery a váhu balíka, preto v niektorých prípadoch musíme objednávku zabaliť do viacerých balíkov)
Cenu dodania jedného balíka prepravným kuriéreom účtujeme € 2,90 bez DPH. Táto cena je jednotná pre hmotnosť balíka od 0,1 do 50 kg (Neplatí pri preprave nadrozmerných a viac ako 50 kg vážiacich balíkov)
Uvedené ceny platia pre Slovenskú republiku.

Objednávka zo zahraničia - pri objednávke do zahraničia poštovné vypočítavame individuálne a je potrebná platba vopred na účet!!! Hmotnosť balíka je v tomto prípade do 30 kg.

7. Zrušenie objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 1 hodiny od jej odoslania. (Po 1 hodine prevádzkovateľ začne objednávku vybavovať). Zrušenie objednávky nám zavolajte telefonicky alebo zašlite na naš e- mail, obratom Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.
V prípade potreby zrušiť objednávku po 1 hodine od jej prijatia nás kontaktujte telefonicky.
Kontakty: tel. 0905 444 140, e-mail: soxland@soxland.sk

8. Vrátenie tovaru a ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

Podľa platných zákonov je možné odstúpiť od zmluvy a tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vráťiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar vrátený na spôsob dobierky nepríjmame! Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru.
Pred samotným odstúpením od zmluvy a vrátením tovaru nás kontaktujte telefonicky alebo mailom a upresníme presný postup odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru.
Kontakty: tel. 0905 444 140, e-mail: soxland@soxland.sk

9. Reklamačný poriadok

V prípade reklamácie je potrebné si telefonicky alebo mailom vyžiadať REKLAMAČNÝ FORMULÁR, ktorý treba vyplniť a zaslať spolu s tovarom späť na našu adresu prevádzky: SOX Land, Pstruhárska 5, Handlová 972 51. Po obdržaní reklamačného formulára najneskôr do dvoch pracovných dní mailom alebo telefonickým kontaktom si s Vami prejdeme postup a spôsob vybavenia reklamácie.
Kontakty: tel. 0905 444 140, e-mail: soxland@soxland.sk

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky prepravnému kuriérovi, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu prevádzky našej soločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho - spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail. Tovar zasielajte buď formou balíka, alebo doporučene ako list. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame.

Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zakazník právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zakazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením
znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby
používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí
zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
pri používaní tovaru v rozpore s návodom na obsluhu
mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúcí bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcím.

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Predávajúcí upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.

10. Ochrana súkromia

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že údaje, ktoré mu kupujúci poskytne slúžia výlučne pre potreby predávajúceho súvisiace s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Tieto údaje nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané. Prevádzkovateľ sa zaväzuje k tomu, že na prianie kupujúceho i bez udania dôvodov, kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.
Týmto vyhlasujeme, že máme spracovaný Bezpečnostný projekt informačných systémov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. a vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení v znení novely vyhlášky č. 117/2014 Z. z. Tento projekt je aktualizovaný podľa zákona 18/2018 Z.z., nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov - General Data Protection Regulation (GDPR) a smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.2016/680. Sme poučení a oprávnení na prácu s osobnými údajmi podľa zákona č. 18/2018 Z. z. Zároveň sme si vedomí dôležitosti dodržiavania pravidiel etiky pri práci s osobnými údajmi.

11. Záverečné a prechodné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia "Všeobecných obchodných podmienok" v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, nezodpovedá predávajúci kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito "Všeobecnými obchodnými podmienkami" sa riadia príslušnými ustanoveniami zákonov Občianskeho zákonníka, zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona o priestupkoch a o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákona o elektronickom obchode, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Kontakty: tel. 0905 444 140, e-mail: soxland@soxland.sk

Dodávateľ si vyhrazuje právo meniť a inak upravovať tieto obchodné podmienky.
Handlová dňa 07.01.2017
Cena od 0
do 0
SOX Land & David James
Pstruhárska 5
972 51 Handlová, SLOVENSKO
+421 (0)905 444 140
soxland@soxland.sk
VŠETKO O NÁKUPE
EUR | CZK | PLN
Newsletter
Prihláste sa k odberu našich noviniek a buďte informovaný ako prvý!
Odoslaním formuláru súhlasite so spracovaním osobných údajov
©2021 www.www.soxland.sk, všetky práva vyhradené
navrhol, naprogramoval a rozhýbal